Конкурс әдісімен тандауға ұсынылатын қорытынды №3 хаттамасы 29.03.2019ж

Конкурсқа рұқсат беру №2 хаттамасы 29.03.2019ж

План приобретения услуг или товаров

Конверттерді ашу №1 хаттамасы